Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян (до 2013 р.)

Черемська

Завідувач кафедри,

кандидат філологічних наук, професор

Черемська Ольга Степанівна

______________________________________________________________________ Професори та викладачі кафедри ______________________________________________________________________ Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян створена в 1991 р. на основі трьох кафедр: української мови, історії України та сучасного світу, мовної підготовки іноземних громадян. Вона є функціональною кафедрою, яка відповідає за соціально-гуманітарну підготовку студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами «бакалавр» і «магістр» за напрямами:
  • економіка і підприємництво
  • менеджмент
  • комп’ютерні науки
  • видавничо-поліграфічна справа
  • туризм.
Анотації до дисциплін, що викладаються кафедрою:  

Завдання кафедри – сприяти оволодінню державною мовою як інструментом фахового самовираження й удосконалення майбутніх спеціалістів-економістів, формувати їх мовні та комунікативні компетенції і цілісний державотворчий світогляд.

  На кафедрі працює 2 професори; 16 кандидатів наук, доцентів, 3 кандидати наук , старші викладачі, 4 старші викладачі та 11 викладачів.
За останні п’ять років колективом кафедри видано 8 монографій, 16 навчальних посібників та підручників, словники та понад 50 наукових статей.

Викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями за такими напрямками: «Актуальні проблеми функціональної лінгвістики», «Актуальні питання соціальної історії», «Шляхи інтенсифікації формування компетенцій студентів-іноземців на різних етапах навчання».

У межах цих тем з метою підвищення наукового та фахового рівнів кафедра періодично проводить науково-практичні конференції, за матеріали яких видаються збірники наукових статей та тез. Так, були проведені науково-практичні конференції: «Сучасна україністика: проблеми мови, історії та народознавства» (2005 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві» (2006 р.), Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» (2008 р.), ІІ Міжнародна науково-практична  конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» (2012 р.)

Викладачі кафедри також проводять студентські наукові конференції, як от: «Українська мова – загальнонаціональне надбання українського народу», присвячена Дню української мови і писемності, «Війна і Перемога. 1941-1945. Історична пам’ять», а також конкурси, круглі столи та олімпіади з української та російської мови.

Кафедра активно працює над розробленням актуальних наукових тем та впровадження їх у викладацьку діяльність, систематично здійснює виховну роботу зі студентами університету.

 

Контактний телефон: 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-63).

Інженер кафедри – Лутай Ніна Петрівна.

Контактний телефон: 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-19).

Інженер кафедри – Пагі Людмила Вікторівна

Кафедра знаходиться на 2 поверсі першого навчального корпусу, ауд. 219  ХНЕУ ім. С.Кузнеця за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9а, 61001

Login